Important Issues

LOC

 • Secretary General
 • Prof. Qile Zhao
 • Deputy Secretary General
 • Prof. Weiping Jiang
 • Prof. Yibin Yao
 • LOC Members
 • Zhiming Wang
 • Bo Fu
 • Xiaodan He
 • Hong Jin
 • Jinning Zhou
 • Scientific organizing committee (SOC)
 • Michael Moore
 • Jianghui Geng
 • Frederick Blume
 • Paul Rebischung

Accommodation

Partners

Sponsors

VISA Request

Organizers

Co-organizers

Supporters